Hos oss liker vi å finne løsninger, gi oss gjerne utfordringer...

3d-solutions
3D Print, vi designer og printer plastdelene du ønsker

Net_solutions
Installasjon og vedlikehold av nettsted og nettbutikk
(WordPress & WooCommerce)

LASER_solutions
Lasershow fullfarve, programmering og animert lasershow
Perfekt til messestanden, jubileum og bursdagen